TH EN

บริษัทของเรา บริษัท เสริมดี จำกัด

บริษัท เสริมดี จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2532 เริ่มแรกประกอบธุรกิจ ในสายงานรับเหมาก่อสร้าง อาทิ โครงการอาคารพาณิชย์ และโรงงานสำเร็จรูปทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ต่อมาทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจให้เช่าซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจเดิมที่ได้ทำอยู่ จึงได้เริ่มธุรกิจประเภทให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป หรือ Mini-Factory พร้อมที่ดินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวโรงงานสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท มีทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างมากกว่า 15 ปี การก่อสร้างโรงงานใช้ระบบ Knock Down หรือแบบคานประกอบ ซึ่งเป็นระบบที่รวดเร็ว แข็งแรง และทนทาน ด้วยกระบวนการและวัสดุที่ได้มาตรฐานควบคุมงานโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์สูง

ในปี 2543 ทางบริษัทได้เปิดโครงการสร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าแห่งแรกอยู่ในซอยแสมดำ 21 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ บนเนื้อที่กว่า 16 ไร่ มีจำนวนโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าทั้งสิ้น 46 ยูนิต ด้วยแรงบันดาลใจจากความเจริญเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจให้เช่า ความเชี่ยวชาญและการบริการที่อบอุ่น เป็นมิตรสร้างให้โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยอัตราเช่าเต็มตลอดในระยะเวลาขณะนั้น

ต่อมาในเดือนมกราคม 2548 ได้ก่อตั้ง บริษัท เสริมดี แฟคเตอรี่ แอนด์   แวร์เฮาส์ จำกัด และได้เปิดตัวโครงการแห่งใหม่ในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ จำนวน 63 ยูนิต
เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ทั้งสองบริษัท บริษัท เสริมดี จำกัด และ บริษัท เสริมดี แฟคตอรี่ แอนด์       แวร์เฮาส์ จำกัด มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ 509 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ       เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ โทร. 02-452-1903-4, 02-452-1293,
082-796-4219 แฟกซ์ 02-452-2256

 

วิสัยทัศน์ของบริษัท

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสร้างโรงงานพร้อมอยู่ การบริการลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

1. พัฒนาคุณภาพและรูปแบบโรงงานสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ไปลงทุน
3. พัฒนาบุคลากรในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการและการบริการลูกค้า
4. ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป

 

โครงการ

โครงการแสมดำ21
โครงการพันท้ายนรสิงห์